Biblioteka

Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem- 17000 voluminów

Biblioteka szkolna:

Zobacz również:

Domowa biblioterapia

Złota lista książek polecanych przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”