Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Serdecznie zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK

1. TERMIN KONKURSU:

* 15 grudnia 2021 – klasy IV – VIII
* 16 grudnia 2021 – klasy I – III

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– do udziału w konkursie zapraszamy solistów, zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne oraz instrumentalistów w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – klasy I -III
II kategoria – klasy IV – VI
III kategoria – klasy VII – VIII

– prezentacje konkursowe obejmują wyłącznie następujące formy: wokalna, wokalno – instrumentalna i instrumentalna.
– uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykonania jednej polskiej kolędy, pastorałki lub piosenki o tematyce świątecznej (max 3 zwrotki).
– każdą klasę może reprezentować 2 przedstawicieli (soliści lub zespoły).
– w konkursie mogą wziąć udział zespoły złożone z uczniów z różnych klas w ramach tej samej kategorii wiekowej.

3. CELE KONKURSU:
– kultywowanie i rozwijanie tradycji wspólnego kolędowania oraz popularyzacja polskich kolęd i pastorałek.
– promocja uzdolnionych dzieci oraz ich osiągnięć wokalnych.
– twórcza konfrontacja i integracja środowiska szkolnego.
– rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci.

4. OCENA I NAGRODY:
– powołana komisja artystyczna oceniać będzie:
* walory głosowe
* muzykalność i poczucie rytmu
* dykcję
* dobór repertuaru i interpretację
* ogólny wyraz artystyczny
– w poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy uczestnictwa.
Zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie przyjmują do dnia 10 grudnia 2021 roku

p. R. Chałupka – kl. I – III i p. E. Wilczyńska – kl. IV- VIII