Dzień Myśli Braterskiej

21 i 22 lutego 2022r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Myśli Braterskiej. Akcja została zorganizowana przez jedną z uczennic naszej szkoły – Zuzannę Marczak z klasy 8e, we współpracy z dyrekcją.

Zuzia wraz z dwoma innymi uczennicami z naszej szkoły – Katarzyną Gontarz i Oliwią Rychłowską są harcerkami Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Z okazji DMB uczennice chodziły w mundurach, co wzbudziło niemałe zainteresowanie wśród innych uczniów. W klasach szóstych i siódmych prowadziły zajęcia, w trakcie których tłumaczyły, czym jest harcerstwo, pokazywały elementy harcerskiego umundurowania oraz wyjaśniały, co oznaczają. Uczyły też uczniów podstawowych kroków musztry harcerskiej. Na koniec opowiadały swoje harcerskie przygody i wspomnienia z obozów.

Uczestnicy zajęć wykazali się swoją wiedzą, chętnie zadawali pytania i brali udział w zaproponowanych aktywnościach.

Gdyby ktoś z uczniów powyżej 11 r.ż. miał chęć dołączenia do harcerstwa, może się zgłosić do Zuzanny Marczak z klasy 8E.

Dziękujemy harcerkom za przeprowadzenie zajęć oraz Dyrekcji SP2 za wsparcie i pomoc w organizacji wydarzenia.