Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie

W nowym roku szkolnym 2022-23 stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie objęła pani Małgorzata Podraza.

Funkcję wicedyrektorów szkoły będą pełniły:
– pani Alina Perzyna
– pani Kucharska-Paczko Agata

Życzymy sukcesów oraz owocnej pracy w nowym roku szkolnym.