Profesjonalna Piłka Nożna w SP 2 Piaseczno

W porozumieniu z dyrekcją szkoły oraz Radą Rodziców Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie wkracza w nowy wymiar rzeczywistości rozwoju profesjonalnego sportu w Naszej szkole. Z początkiem nowego roku szkolnego 2022-23 nawiązano współpracę z Akademią Mistrzostwa Sportowego, której celem jest profesjonalne szkolenie uczniów oraz rywalizacja w meczach ligowych MZPN w dziedzinie piłki nożnej.

Szczególne podziękowania kierujemy do nowego dyrektora szkoły pani Małgorzaty Podrazy za poparcie i wdrożenie sportowego projektu w szkole oraz do Rady Rodziców za wspieranie powyższej inicjatywy.

Partnerami projektu są:
– Rada Rodziców SP 2 Piaseczno
– Gmina Piaseczno
– GOSIR Piaseczno
– KS GOSIRKI Piaseczno