BIP

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze
05-500 Piaseczno, al. Kasztanów 12
tel./fax (22)7567314
mail szkola@krauzowka.pl
adres strony www.krauzowka.pl
NIP 123-09-00-334
Regon 000799664

Szkoła została przekształcona z sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1115DfixvIIIl2017 z dnia 20 września 2017

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kartka.png

Dyrekcja:
Dyrektor – Jacek Żabicki
Wicedyrektor – Barbara Ignaczak
Wicedyrektor – Małgorzata Podraza

Pracownicy administracji szkoły:
sekretarz szkoły – Ewa Majewska
sekretarz szkoły – Karolina Wojciechowska
sekretarz szkoły – Patrycja Kowal
kierownik gospodarczy – Agnieszka Kortylewska

Organ Prowadzący – Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Organ nadzoru pedagogicznego – Kuratorium Oświaty w Warszawie

Statut Szkoły dostępny w zakładce strony internetowej Krauzówki Szkoła/ Dokumenty/ do pobrania

Liczba oddziałów – 30

Link do strony głównej BIP – www.bip.gov.pl

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 dostępne pod linkiem:

http://zeaspiaseczno.biposwiata.pl/jednostki_podlegle/13/916/szkola_podstawowa_nr_2_im_ewy_krauze

Redagujące: Katarzyna Załęska i Anna Konieczna
tel. (22)7567314,
nukon@wp.pl

Lipiec 2021Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie ogłasza nabór na stanowisko sekretarza szkoły.
http://wp.krauzowka.pl/wp-content/uploads/2021/07/praca1.pdf
http://wp.krauzowka.pl/wp-content/uploads/2021/07/praca2.pdf

Październik 2021Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie ogłasza nabór na stanowisko woźnej.
http://wp.krauzowka.pl/wp-content/uploads/2021/10/praca_wozna.pdf

Listopad 2021Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie ogłasza nabór na stanowisko woźnej.
http://wp.krauzowka.pl/wp-content/uploads/2021/11/pani_wozna.pdf

Listopad 2021 – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie ogłasza nabór na stanowisko dozorcy.
http://wp.krauzowka.pl/wp-content/uploads/2021/11/praca_dozorca.pdf

Marzec 2022Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie ogłasza nabór na stanowisko sekretarza szkoły na zastępstwo.

http://wp.krauzowka.pl/wp-content/uploads/2022/03/zastepstwo_sekretarz_1.pdf