Dyrekcja i sekretariat

Dyrektor Szkoły – Jacek Żabicki

Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów 
w poniedziałek 
w godzinach 13:00 – 15:00.

Wicedyrektor Szkoły – Barbara Ignaczak 
Pani wicedyrektor przyjmuje interesantów
w czwartek w godzinach 08:00 – 10:00.

Wicedyrektor Szkoły – Małgorzata Podraza 
Pani wicedyrektor przyjmuje interesantów
w środę w godzinach 13:30 – 15:00.

Na spotkania z Dyrekcją Szkoły w innym terminie prosimy umawiać się za pośrednictwem sekretariatu.

Sekretariat

Pracownicy administracji szkoły: 

sekretarz szkoły – pani Ewa Majewska 
sekretarz szkoły – pani Karolina Wojciechowska
sekretarz szkoły – pani Patrycja Kowal  
kierownik gospodarczy – pani Agnieszka Kortylewska

kontakt: szkola@krauzowka.pl


W ciągu roku szkolnego sekretariat jest czynny: 
poniedziałek – 7:30-16:30
wtorek – czwartek 7:30-16:00
piątek – dzień pracy wewnętrznej
W czasie wakacji sekretariat jest czynny: 
poniedziałek- piątek 7:00- 15:00