Dyrekcja i sekretariat

Dyrektor Szkoły – Małgorzata Podraza

Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów 
w poniedziałek 
w godzinach 13:00 – 15:00.

Wicedyrektor Szkoły – Alina Perzyna 
Pani wicedyrektor przyjmuje interesantów
we wtorki w godzinach 13:00 – 15:00.

Wicedyrektor Szkoły – Agata Kucharska-Paczko 
Pani wicedyrektor przyjmuje interesantów
w środę w godzinach 13:30 – 15:00.

Na spotkania z Dyrekcją Szkoły w innym terminie prosimy umawiać się za pośrednictwem sekretariatu.

Sekretariat

Pracownicy administracji szkoły: 

sekretarz szkoły – pani Ewa Majewska 

kierownik gospodarczy – pani Agnieszka Kortylewska

kontakt: szkola@krauzowka.pl


W ciągu roku szkolnego sekretariat jest czynny codziennie od 7:00 do 16:00 

W czasie wakacji sekretariat jest czynny: 
poniedziałek- piątek 7:00- 15:00